Konferencja Śląskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wisła, 13-15 października 2023

Zaproszenie

Szanowni
Państwo,

Koleżanki
i Koledzy,

 

Rok 2022 przeszedł już do historii i wiele wniósł do codziennej pracy
w naszej specjalności. Mija też już rok 2023, dlatego kolejny raz mam przyjemność
zaprosić Państwa do uczestnictwa w corocznej konferencji
naukowo-edukacyjnej Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Wzorem ubiegłego roku w jesiennej scenerii Wisły będziemy omawiać
postępy w anestezjologii, intensywnej terapii, medycynie okołooperacyjnej
i leczeniu bólu. Sesje naukowe przewidziane są na sobotę i niedzielę.
Będzie merytorycznie, praktycznie i dla owej praktyki inspirująco.
Oczywiście nie zapominamy o „Sesji Młodych Anestezjologów” ani o spotkaniach
organizacyjnych – one odbędą się w piątek. Zapraszamy na nie wszystkich
chętnych, nie tylko osoby zajmujące się zarządzaniem oddziałami i zespołami.
Szczególnej uwadze polecam spotkanie z Konsultantką wojewódzką w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i Koordynatorkami
POLTRANSPLANT-u. Konferencję poprzedzą ciekawe warsztaty.

 

 

Wisienką na torcie będzie jak zwykle spotkanie integracyjne w swobodnej atmosferze górskiego pleneru, które pozwoli nam porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ostatnim roku, już mniej merytorycznie i mniej naukowo. A w niedzielę, po wykładach, można iść na spacer w góry lub popływać w basenie, czego nie może nam kolejny rok wybaczyć INFARMA. To też główny powód zwiększenia opłaty zjazdowej z kwoty dość symbolicznej na tę rynkową. Cóż…

 

Do zobaczenia w Wiśle!
Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

prof. Łukasz J. Krzych z Zarządem Oddziału Śląskiego

prof. dr hab. n. med. Łukasz J. Krzych

 

Patronaty

Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Krajowy Konsultant Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wojewódzki Konsultant Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Komitet organizacyjny:

Łukasz Krzych – przewodniczący
Szymon Białka
Tomasz Darocha
Anna Kuc
Hanna Miszczenkow

Komitet naukowy:

Łukasz Krzych – przewodniczący

Szymon Białka

Maja Copik

Tomasz Cyzowski

Tomasz Czarnik

Maria Damps
Tomasz Darocha
Wojciech Gola
Piotr Knapik
Bogumiła Król
Katarzyna Kuchnicka
Ewa Kucewicz-Czech
Agnieszka Misiewska-Kaczur
Michał Pluta
Sylwia Sekta
Mateusz Zawadka

 

Partner i Współorganizator Merytoryczny:
Stowarzyszenie Rozwoju Śląskiej Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Katedra i Zakład Medycyny Stanów Nagłych WNMZ SUM

Termin

13-15 października 2023 roku

Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe. W związku z tym prosimy o podane adresu e- mail podczas rejestracji na konferencję.

 

Program konferencji

Piątek, 13.10.2023

12:00-15:00

KURSY

dr hab. n. med. Szymon Białka

Kurs 1: USG w intensywnej terapii

Kurs 2: USG w anestezjologii regionalnej

Kurs 3: Sytuacje krytyczne z ECMO. Identyfikacja i rozwiązywanie problemu

 

15:00-15:30

przerwa kawowa

15:30-17:00

SESJA NAUKOWO-ORGANIZACYJNA

15:30-16:15

Spotkanie z Zarządem Oddziału Śląskiego PTAiIT

prof. dr hab. n. med. Łukasz J. Krzych, dr hab. n. med. Szymon Białka, prof. dr hab. n. med. Tomasz Darocha

16:15-17:00

Spotkanie z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur

17:00-17:30

Spotkanie z Koordynatorem POLTRANSPLANT

Bogumiła Król, Sylwia Sekta

19:00-20:00

kolacja

Sobota, 14.10.2023

08:00-11:00

SESJA NAUKOWA II

Postępy w anestezjologii i leczeniu bólu

Moderator: dr hab. n. med. Szymon Białka, dr n. med. Wojciech Gola

08:00-08:30

Przygotowanie przedoperacyjne. ERAS

prof. dr hab.n. med. Ewa Kucewicz-Czech

08:30-09:00

Ryzyko okołooperacyjne. Bezpieczeństwo na sali operacyjnej

dr hab. n. med. Szymon Białka

09:00-09:30

Powikłania okołooperacyjne

dr n. med. Michał Pluta

09:30-10:00

Anestezjologia dziecięca

dr n. med. Maria Damps

10:00-10:30

Znieczulenie regionalne

dr n. med. Wojciech Gola

10:30-11:00

Leczenie bólu

dr n. med. Maja Copik

11:00-11:30

przerwa kawowa

11:30-13:00

SESJA PARTNERÓW I SPONSORÓW I

11:30-12:00

Nowa opcja w sedacji zabiegowej

prof. dr hab. n. med. Łukasz J. Krzych

12:00-12:30

Rola wysokoprzepływowej terapii tlenem w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej

prof. dr hab. n. med. Łukasz J. Krzych

12:30-13:00

Nowa opcja terapeutyczna w leczeniu powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych

dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur

13:00-14:00

przerwa obiadowa

14:00-16:00

SESJA NAUKOWA III

Postępy w intensywnej terapii I

Moderator: dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur, prof. dr hab. n med. Tomasz Darocha

14:00-14:30

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zespół poresuscytacyjny. Ostra niewydolność krążenia

prof. dr hab. n. med. Tomasz Darocha

14:30-15:00

Sepsa. Wstrząs septyczny. Zakażenia

dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur

15:00-15:30

Ostre uszkodzenie nerek. Leczenie nerkozastępcze

dr n. med. Katarzyna Kuchnicka

15:30-16:00

Ostra niewydolność oddechowa. Wentylacja

lek. Tomasz Cyzowski

16:00-17:30

SESJA PARTNERÓW I SPONSORÓW II

16:00-16:30

Postępowanie farmakologiczne w leczeniu opornej hipotensji

prof. dr hab. n. med. Łukasz J. Krzych

16:30-17:00

PBM (Patient Blood Management) w krwotoku okołooperacyjnym

lek. Agnieszka Wiklińska

17:00-17:30

Zastosowanie adsorbera CytoSorb w kardiochirurgii 

lek. Roch Pakuła

20:00

spotkanie integracyjne

Niedziela, 15.10.2023

09:00-12:00

SESJA NAUKOWA IV

Postępy w intensywnej terapii II

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech, dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. ucz.

09:00-09:30

Kaniulacja i interwencje OIT

dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. ucz.

09:30-10:00

Ultrasonografia

dr n. med. Mateusz Zawadka

10:00-10:30

Monitorowanie inwazyjne

dr n. med. Michał Pluta

10:30-11:00

 

Hemostaza. Płynoterapia. Żywienie

prof. dr hab. n. med. Łukasz J. Krzych

11:00-11:30

Neuroprotekcja

prof. dr hab. n. med. Łukasz J. Krzych

11:30-12:00

Terapia daremna

prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech

12:00

Zakończenie konferencji

Zapraszamy Państwa do Wisły!

Miejsce

Hotel Stok w Wiśle

Jawornik 52A, 43-460 Wisła

Abstrakty

TERMIN REJESTRACJI I NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW: 30.09.2023 na adres mailowy: kontakt@mimesis.com.pl

Regulamin zgłaszania prac

 • Prezentowane mogą być jedynie prace oryginalne z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny bólu.
 • Zgłaszający (prezentujący) pracę musi spełniać kryterium „młodego naukowca”, tj. być studentem koła naukowego kierunku medycznego, słuchaczem studiów  trzeciego stopnia (doktoranckich) lub lekarzem bez stopnia doktora do ukończenia 35. r.ż.
 • Pierwszy autor pracy jest autorem prezentującym.
 • Jedna osoba może prezentować jedną pracę.
 • Jedna praca nie może mieć więcej niż 5 autorów.
 • Tytuł pracy musi odzwierciedlać jego treść.
 • Streszczenie nie może zawierać więcej niż 150 słów i musi być podzielone strukturalnie na: wstęp (z celem pracy), metodykę (materiał i metody), wyniki i wnioski.
 • Streszczenia będą poddawane ocenie merytorycznej i na tej podstawie kwalifikowane do prezentacji.
 • Streszczenia można zgłaszać do 30.09.2023. Informację o akceptacji osoby zgłaszające otrzymają mailowo do 10.10.2023.
 • Zakwalifikowane streszczenia będą opublikowane na stronie konferencji.
 • Prezentacja prac (w formie PPT) nie może przekraczać 7 minut.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: lkrzych@sum.edu.pl 

Sponsorzy

Opłaty

do 20.07.2023

Uczestnictwo dla aktywnych członków PTAiIT- 500 zł

Uczestnictwo dla osób niebędących członkami PTAiIT – 600  zł

od 21.07.2023 do 31.08.2023

Uczestnictwo dla aktywnych członków PTAiIT- 600 zł

Uczestnictwo dla osób niebędących członkami PTAiIT – 700  zł

od 1.09.2023

Uczestnictwo dla aktywnych członków PTAiIT- 700 zł

Uczestnictwo dla osób niebędących członkami PTAiIT – 800  zł

 

Student- udział bezpłatny

Impreza towarzysząca – 200 zł*

* Wydarzenie odbędzie się 14 października 2023 roku o godzinie 20:00. Informujemy, że wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska oraz nie jest częścią programu naukowego.

Nocleg

Informujemy, że dla uczestników wydarzenia obowiązują preferencyjne ceny noclegów w hotelu Stok. Jeśli są Państwo zainteresowani zakwaterowaniem w miejscu konferencyjnym, podczas kontaktu z hotelem prosimy o podanie informacji, że są Państwo uczestnikami konferencji MIMESIS.

Kontakt do hotelu:

tel.338564048, kom.668017664
e-mail: a.wolny@hotelstok.pl

Kursy

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w kursach, które odbędą się podczas wydarzenia.

Tegoroczne warsztaty będą obejmowały zagadnienia z możliwości wykorzystania USG w codziennej praktyce anestezjologicznej na Oddziale Intensywnej Terapii oraz w anestezjologii regionalnej. Podczas kursów będzie sposobność praktycznego szkolenia z wykorzystania zarówno podstawowych, jak i bardziej zaawansowanych protokołów w obrazowaniu płuc, jamy brzusznej i monitorowaniu układu krążenia – w tym oceny stopnia nawodnienia pacjenta. Z kolei, na warsztatach z anestezjologii regionalnej zostaną zaprezentowane podstawowe, jak i zaawansowane blokady w obrębie kończyn oraz tułowia. Wierzymy, że możliwość samodzielnego, praktycznego szkolenia oraz ekspercka kadra wykładowców wpłynie na możliwość podnoszenia własnych umiejętności.

Rejestracji na poszczególne kursy będzie można dokonać drogą mailową. Informacja o opłatach znajduje się poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs 1: USG w intensywnej terapii – 100 zł (BRAK MIEJSC)

Kurs 2: USG w anestezjologii regionalnej – 100 zł, Prowadzący: dr n. med. Wojciech Gola, dr Marek Zając

Kurs 3: Sytuacje krytyczne z ECMO. Identyfikacja i rozwiązywanie problemu – 100 zł

 

Rejestracja

zł 0,00

Kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa i wystawy firm:

tel.: 507 080 393
e-mail: kontakt@mimesis.com.pl

Organizator logistyczny:

Mimesis Ewa Kurlenda Kamila Recław spółka cywilna
ul. Nad Jarem 39A, 80–135 Gdańsk

tel.: 507 080 393
e-mail: kontakt@mimesis.com.pl

Więcej informacji o nas znajduje na stronie: www.mimesis.com.pl

© MIMESIS 2023